RACI en Rollen- en verantwoordelijkheden sessie
Inzicht geven in de rollen en verantwoordelijkheden over bepaalde onderwerpen binnen de organisatie is essentieel voor een goede samenwerking. Dit geldt zowel binnen de WFM (wat doet Forecast, Flanning, Traffic en Rapportage?) als buiten WFM: wat doen het management, de teammanagers en anderen? Het bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden kan worden gedaan in een sessie, aan de hand van het RACI-model:
Responsible:      Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
Accountable:     Wie is eindverantwoordelijk en beslissingsbevoegd?
Consulted:         Wie is gevraagd om- en gehoord voor advies?
Informed:           Wie is geïnformeerd over de keuze en daardoor betrokken?

Een mooi voorbeeld voor zo’n sessie is het onderwerp verlof: het management wil vaak dat verlof wordt afgebouwd en dat de bezetting gewaarborgd blijft. Een medewerker wil met verlof op het moment dat het privé uitkomt en een planner wil verlof gunstig kunnen inplannen ten opzichte van het aanbod.
Het is hierin noodzakelijk om de rollen en (eind)verantwoordelijkheden vast te leggen.
Met de juiste kennis en duidelijke afspraken, is men eerder geneigd om afspraken na te komen en heeft men eerder begrip voor gemaakte keuzes.
Voorbeeld: een planner kan verlof afkeuren, dat vervolgens door een teammanager wordt overruled. De medewerker en de teammanager weten waarom de planner het verzoekt afkeurt en de planner snapt dat het in dit specifieke geval wordt overruled.

WFM Consultancy heeft in meerdere omgevingen “Wie is waarvan”- sessies gegeven/begeleid met mooie discussies en resultaten als gevolg.

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28