100 Kritieke Key elementen van WFM:
WFM heeft 100 kritieke key elementen van WFM vastgesteld waarmee WFM sturing kan geven aan de operatie. WFM Consultancy kan voor elke organisatie een ‘WFM 360 scan’ doen om te kijken hoe de organisatie er voor staat. In overleg kan een dergelijk scan worden uitgevoerd voor de gehele WFM scope of voor een specifiek onderwerp.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28