Absenteeism (Arbeidsverzuim)
Een percentage van verlies uren door arbeidsverzuim. Goed om hier bewust keuzes in te maken als; zorgverlof, medische afspraken, te laat, kortperiodiek ziek, zwangerschap, ouderschapsverlof of langdurig ziek.
Bij Absenteeism wordt vooral gekeken naar afwezigheid waarop je als organisatie geen of nauwelijks invloed op hebt. Lange termijn sturing en goede afspraken kan helpen dit percentage binnen normen te houden. Deze normen zullen worden opgenomen in shrinkage.

Deze pagina is onderdeel van de verklarende WFM woordenlijst.

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28