Budget-urenlijn in het CAP-plan
Een CAP-plan is feitelijk gericht om de netto uren te borgen, oftewel: om te zorgen dat al het werk ook daadwerkelijk kan worden opgevangen door de netto ingeplande uren.
Echter moet een CAP-plan ook inzicht geven in waar bruto-uren naar toe gaan om zo inzicht te krijgen in het verschil. Een CAP-plan geeft inzicht in hoe de bruto-uren leiden tot de netto-uren.
En, hoe zetten we de netto-uren in kunnen we daarmee al het werk gedaan krijgen?

Mogelijk kan het CAP-plan worden vertaald naar een apart overzicht in euro’s: dit is vooral handig wanneer er binnen een organisatie grote verschillen zijn in uurtarieven. Denk aan goedkope interne uren of dure externe uren (of andersom). Wanneer de uurtarieven erg uiteenlopen, dan is dit mogelijk een budget-aandachtspunt.
Ook belangrijk: wanneer tarieven tussentijds wijzigen, door CAO-wijzigen of extern gewijzigde tarieven, heeft dit effect op het budget.
Echter, dit is nooit een WFM aandachtspunt! Zorg er als WFM’er voor dat dit het ook niet wordt.
De financieel directeur is verantwoordelijk voor het wijzigen van tarieven en de doorberekening ervan in een budget.

Daarom is het belangrijk om alles te borgen en uit te leggen! Elke activiteit moet worden omgerekend in uren en indien nodig een prijskaartje krijgen.
De budgetgesprekken zijn een tijdrovende en complexe activiteit; elke wijziging of elk idee moet worden doorgerekend en worden afgestemd. Het is vrijwel altijd een gevoelig onderwerp, want het gaat om geld en plannen en doelen voor de nabije toekomst.
WFM krijgt dan ook regelmatig huiswerk mee, om scenario’s en effecten van beslissingen door te rekenen. Claim daarvoor je tijd!
Welke actiepunten gaan we behandelen:

  • Kalender bepalen
  • Forecast bepalen
  • Doelstellingen bepalen
  • Budget bestand maken
  • KPI’s afstemmen met stakeholders
  • Budget documentatie completen en handtekeningen ophalen.

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28