Communicatie bewustzijn
Iedereen heeft wel eens het spelletje gespeeld waarin een verhaal in een kring wordt doorgefluisterd om te kijken wat er aan het einde van het verhaal overblijft. En ook veel mensen hebben wel eens gehoord hoe “zenden” en “ontvangen” in communicatie werkt.
Voor een organisatie is het goed om stil te staan bij een belangrijk onderdeel van communicatie, namelijk: de Communicatiedriehoek.
De driehoek laat zien dat slechts het “topje van de ijsberg” gaat over de inhoud van een boodschap. De manier waarop wordt gecommuniceerd, het moment van communicatie en vanuit wie de boodschap komt, spelen een belangrijke rol bij goede communicatie. Maar, ook de relatie is tussen zender en ontvanger speelt mee en misschien nog belangrijker: de emotie tussen zender en ontvanger.
Het is belangrijk om de emotie en relatie te erkennen. Bijvoorbeeld: stel dat WFM iets wil veranderen, maar er zijn al vier anderen voor geweest, die hun afspraken niet nakwamen. Het wordt dan een lastige opgave voor WFM, omdat er nog onverwerkte emotie zit van de mislukte pogingen. Door deze emotie te erkennen, te bespreken en vanuit daar de verandering toe te lichten, krijg je ongetwijfeld meer voor elkaar op inhoud.

Inhoudelijk
Het opsommen van de items.

Procedure
Het uitschrijven van de afspraken
en richtlijnen

Relatie
Benoemen van de relatie,
moeizaam gesprek … , ik merk … ,
hoe vind je dat dit gesprek verloopt … .

Emotie
Vanuit de Traffic-rol is het wenselijk om medewerkers te leren kennen; wat drijft ze, waar liggen interesses? Iemand die van voetbal houdt, hoef je namelijk niet op een voetbalavond te vragen om extra te werken. Vraag de collega die niet van voetbal houdt of hij extra kan werken met het argument dat een volgende keer de voetballiefhebber aan de beurt is.
Door een betere relatie ontstaat meer begrip. In het geval van Traffic weegt de relatie en emotie in communicatie, vaak zwaarder dan de inhoud.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28