Een consultant inhuren
Een consultant is een professional die zijn of haar expertise in dienst stelt van anderen, een consultant komt vanuit een externe partij om deskundig advies te geven op de gebieden waar de organisatie partij expertise mist. 

Uit bovenstaande zinnen is een consultant dus iemand die verbeteringen zal voorstellen en doorvoeren, het zo genoemde: “creating the business”.
Regelmatig worden consultants ingezet voor het uitvoeren van werkzaamheden: “Running the business”. Dit laatste is duidelijk een andere rol en feitelijk ook geen consultant rol.
Wel is het goed mogelijk om vanuit “Running the business” verbeteringen door te voeren.

Wat is de opdracht.
Essentieel in dit verhaal is wat de opdracht is. Bij aanvang of kort daarna is het zaak om samen te komen tot een “opdracht omschrijving” om zo invulling te geven aan de werkzaamheden.
Daarnaast kan deze omschrijving gedurende de opdracht of achteraf worden getoetst of het gewenste resultaat of effect is behaald. 

 

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28