Intraday / Dagspiegel:
Naast een verdeling van het klantcontact per week, is het ook interessant om te weten op welke momenten van de dag het klantcontact aanbod plaatsvindt.

De ervaring leert dat een goede analyse en gedegen Forecast kan zorgen voor een een nauwkeurige inschatting van aanbod op kwartierbasis.
Door de afgelopen weken (bijvoorbeeld: 6 tot 13 weken) het aanbod per kwartier met elkaar te vergelijken, kan eenvoudig een gemiddelde worden berekend. Dit geeft een behoorlijk nauwkeurige intraday Forecast.

Een intraday analyse zou je graag voortschrijdend willen opzetten, waarbij recente weken zwaarder wegen dan oudere weken. Ook zou je sterk afwijkende weken (door extreme wijzigingen in het rooster/ de pool of een beïnvloedende gebeurtenis) niet willen meewegen.
Lukt het niet of is het veel werk om deze rapportage voortschrijdend op te zetten, dan is het toch verstandig om enkele malen per jaar uit te voeren.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28