Exitgesprek
Een exitgesprek is een gesprek met een medewerker over de reden van zijn of haar vertrek.
Het gesprek levert vaak nuttige tips op om uitstroom in de toekomst te voorkomen. Het is verstandig om deze gesprekken te laten afnemen door een zo onafhankelijk mogelijk persoon, bijvoorbeeld HR, een operations manager, een onafhankelijke teammanager of een vertrouwenspersoon.
Een exitgesprek dient een open gesprek te zijn met de medewerker waarin hij zich vrij voelt zich uit te spreken. De interviewer dient achteraf een aantal vragen te beantwoorden in een formulier.
Een goed opgestelde exit-vragenlijst geeft informatie over:
– Aandachtspunten betalingen (betaalde de organisatie voldoende?)
– Aandachtspunten opleidingen/trainingen (sluit de opleiding aan op de realiteit, is de medewerker in staat het werk te doen?)
– Aandachtspunten aansturing (waren er belemmeringen in de aansturing of in de relatie met de leidinggevende?)
– Aandachtspunten bedrijf (ging het bedrijf goed om met personeel, was er voldoende perspectief?)

Door alle exitformulieren in een rapportage om te zetten, kan beleid worden aangepast indien het uitstroompercentage te hoog is of problemen veroorzaakt. Ook de gemiddelde arbeidsduur kan in deze rapportage in beeld worden gebracht.

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28