Geplande uren
Het aantal benodigde geplande uren is uit te rekenen via de WFM -som. Dit zegt dus niets over het uiteindelijk in te plannen uren, want deze som spreekt over de netto beschikbare, directe uren. Bij een werkelijke planning spreken we over bruto directe en -indirecte uren.
De maatstaaf: benodigd geplande uren per interval, geeft aan hoe ver je moet gaan om je planning op orde te krijgen.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28