Klantvraag logsysteem
Van elk klantcontact zou een log moeten worden gemaakt met gegevens als: tijd van het contact, tijd van het antwoord, het gekozen medium, de vraag, en een samenvatting van de gespreksinhoud en het gegeven antwoord.
Vaak is dit onderdeel van een CRM systeem en valt het buiten de scope van WFM. Echter, het heeft wel sterke raakvlakken met WFM.

Een goed ingerichte CRM of klantvraag- logsysteem, levert twee dingen op: de medewerker kan uit het CRM snel relevante informatie ophalen en kan makkelijk terugzien zien welke contactmomenten er eerder zijn geweest met de klant. En, het geeft inzicht in wat de aanleiding is voor klanten om contact op te nemen (bijvoorbeeld onduidelijkheid in een verstuurde e-mail of fout in de factuur). Een goede analyse hierop helpt in de klantcontact reductie.

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28