Marketingkalender
Het opstellen van een marketingkalender en deze afstemmen met de specifieke afdeling, bij voorkeur met de leidinggevende of in elk geval geaccordeerd met de leidinggevende, in essentieel voor afstemmen en analyseren van het klantcontactaanbod.

Het is goed om het moment van uiting, het verwachte aanbod en de mogelijke contactkanalen af te stemmen en vast te leggen. Hierop is eenvoudig terug te grijpen wanneer afwijkingen hierin aanbod (en dus forecast afwijkingen) tot gevolg hebben.

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28