Minimum Skills and Knowledge (Minimale vaardigheden en kennis)

De minimale vaardigheden (hard skills) duiden op vaardigheden en kennis die een agent nodig heeft om bepaalde taken te kunnen doen. We noemen dit ook wel functionele of technische competenties.

Er wordt ook wel gesproken van soft skills: dit zijn zijn persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden / het ontwikkelde vermogen, om de eigen competentie, zo nodig in samenwerking met anderen, in praktische vaardigheden en kennis om te zetten.

Bij telefonie heb je niet alleen technische kennis nodig, maar spelen ook bijv. communicatieve vaardigheid, empathie en vriendelijkheid een rol.

Deze pagina is onderdeel van de verklarende WFM woordenlijst.

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28