Mutatie Matrix
Om helder te krijgen wat er zoal gemuteerd wordt in een rooster en hoe, stelt WFM Consultancy een mutatiematrix op. In deze matrix staan alle mogelijke mutaties in een rooster en wat mogelijke gevolgen zijn.

Een goed voorbeeld van een mutatie is ‘te laat komen’. Wat is te laat komen? Wanneer iemand staat ingepland voor 8:00 uur, is inloggen op 8:00:01 dan te laat? Want als 8:00 het meetmoment is en 08:01 het volgende, dan is er een gat van een minuut. Het lijkt misschien pietluttig, maar op een afdeling van 60 medewerkers, kan er elke dag, 4 keer per dag een verschil ontstaan. 60 keer 1 minuut te laat bij aanvang, bij de koffiebreak, de lunch en de middagbreak betekent een ‘gap’ van 4 uur per dag. Als dit 5 dagen per week gebeurt, mis je ½ FTE.
Goed dus, om inzicht te geven en afspraken te maken over mogelijke mutaties. 

Kleine mutaties hebben grote gevolgen. Een veelgemaakte redenatie fout is bijvoorbeeld: “Ik ben later begonnen, ik haal het aan het einde van de dienst wel in!” De medewerker die ‘s ochtends tijdens een piekmoment hard wordt mist, heb je aan het einde van de dienst niet perse nodig. WFM Consultancy stelt voor om beide mutaties (het ‘te laat komen’ en het ‘overwerken’) apart te beoordelen en ook apart te registreren.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28