Rapportage scope:
De uitgangspunten voor KPI’s geleden ook voor rapportages:
– Wat willen we bespreken?
– Waar leggen we definities vast?
– In welke vorm gaan we communiceren en bespreken?

WFM Consultancy vergelijkt de opbouw van een rapportage met het scenario van een goede film: er is sprake van een kort intro, een probleemomschrijving en een afsluiting. Kortom, een verhaal met een kop, midden en een staart.
WFM Consultancy presenteert haar ‘verhaal’ (de rapportage) altijd in 4 onderdelen:

  • Oorzaken
  • Gevolgen
  • Conclusies
  • Aandachtspunten & acties

Daar heeft een rapportage heeft volgens WFM Consultancy, titel en het bevat een vermelding van welke periode het betreft.
Dit sluit weer goed aan op de handeling van KPI’s. Door altijd dezelfde structuur aan te houden en een goed (bedrijfsgebonden) kleurenpalet te kiezen, zijn rapportages goed leesbaar en snel te doorgronden.

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28