Roostermutaties
Waarom pas je een rooster aan? Deze vraag moet WFM zich stellen bij het maken van de werkafspraken.
Is het bedoeld voor aansturing of is het voor rapportagedoeleinden? Het is goed om het onderwerp roostermutaties goed in te dekken en specifieke richtlijnen op te stellen over wat wel en wat niet wordt aangepast, op welke termijn wordt gemuteerd en hoe de aanpassing wordt opgenomen in het rooster.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28