Roosteroverdracht
De roosteroverdracht is wat WFM Consultancy bij organisaties voorstelt als het moment waarop Forecast, Planning en Traffic samenkomen. In dit overleg geeft Forecast een update over de bijzonderheden voor het op te leveren nieuwe rooster X+5: welke aspecten zijn meegenomen, welke acties of thema’s spelen?
Planning geeft een update van de bijzonderheden over het op te leveren rooster X+4 en draagt het rooster X+1 over aan Traffic. De laatste aandachtspunten voor dit rooster worden doorgenomen en Traffic accepteert het rooster. Mogelijk kunnen er nog acties voortkomen uit dit overleg.
Tijdens de roosteroverdracht is het verstandig om een aantal dingen vast te leggen:
– Forecast, in aantallen en AHT (per skill)
– Geplande uren en taken

Door wekelijks X+5, X+1 en X-1 data met elkaar te vergelijken ontstaan er mooie inzichten in vast mutatie-gedrag. Daarnaast levert het data voor shrinkage bepaling.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28