Skill model insteek
De basis voor het routeren en verdelen (plannen) van werk, komt uit een skillmodel of skillmatrix. In deze matrix staan op twee assen: de medewerkers en werkstromen.
In veel gevallen wordt met een X of een 1 aangegeven welke werkstromen een medewerker beheerst.
In een complexere versie wordt ook weergegeven in welke mate een medewerker een skill beheerst (in procenten). Dit heet ‘provisioncy’. De provisioncy kan van waarde zijn bij het bepalen van je bezetting: een medewerker met een provisioncy van 50% is minder productief. Er moeten dan meer medewerkers worden ingezet om tot de productiviteit te komen van een medewerker met 100% provisioncy op deze werkstroom.
Een compleet skillmodel geeft inzicht in:
– welke (geclusterde) werkstromen er zijn
– wat de mogelijke inzet is op een bepaalde werkstroom
– hoeveel werkstromen een medewerker beheerst

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28