Traffic
Traffic betekent verkeer, maar in WFM vakjargon wordt dit vertaald naar klantcontact-verkeer. Wellicht dekt de term ‘Dagsturing’ beter de lading.

Is het Traffic, Trafficker, Trafficer of Traffic-er?
In veel documentatie en ook binnen bedrijven, wordt het verschillend en soms door elkaar gebruikt.
Het verschil zit hem in Engelse of Nederlandse benadering. Kom je er niet uit, noem het dagaansturing!
What is in the name; het gaat om de invulling.

Alle WFM stappen die vóór Traffic zijn gedaan, zijn gebaseerd op verwachtingen. Maar, hoe pakken deze  uit in praktijk? Hier houdt Traffic vinger aan de pols, door te kijken naar hoe het klantcontactaanbod zich verhoudt met de verwachting, wat het daadwerkelijke productieniveau is en welke van de geplande uren worden gerealiseerd ten opzichte van de geplande activiteit. Het is aan Traffic (of Dagsturing) om indien nodig in te grijpen of het rooster aan te passen.

In een optimale ideale wereld is Traffic makkelijk en hoeft het alleen maar te kijken, met de handen over elkaar. In praktijk is Traffic verre van dat. Ziekmeldingen, verkeerd uitgestuurde mailing, fouten in een factuur, een reclame-activiteit of medewerkers die wat anders gaan doen dan hun rooster aangeeft, of een manager die binnenkomt met ander werk of andere prioriteiten. En, dan nog maar te zwijgen over IT of computer verstoringen. Dit is dagelijkse koek voor Traffic.

Niet voor niets wordt Traffic ook wel omschreven als spin in het web.

Dagsturing
Wat betreft dagsturing is het zaak om aanbod, productieniveau en de geleverde uren actueel en goed inzichtelijk te houden. Door deze continu te matchen, houd je de vinger aan de pols.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28