Traffic View
Gebruik hiervoor een afgesproken Traffic Dashboard of schermen, zodat iedereen die Traffic verzorgd dezelfde informatie ziet.
Invalshoeken voor de Trafficview zijn:

  • Actueel aanbod
  • Werkvoorraad *
  • Actuele werkzaamheden
  • Scope van de dag
  • Actuele productiviteit *

*) Alle werkstromen met als doel te kunnen acteren op wijzigingen.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28