Uitstroom als verloftype
Het is verstandig om uitstroom/exit mee te nemen als een verloftype. Hierdoor wordt inzichtelijk hoeveel uren er verloren gaan aan medewerkers die wel geroosterd zijn maar door uitstroom niet worden geleverd.

Voor de gewenste en ongewenste uitstroom is het verstandig een vast proces in te regelen met een ‘exitgesprek’ en een ‘exitproces’.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28