Urenspiegel:
In een urenspiegel wordt getoond hoeveel uren er op een specifiek moment in het rooster zijn opgenomen. In een urenspiegel zien we specifiek hoe de uren zijn ingepland in zowel productieve uren als niet productieve uren. Ook ziekte en verlof zijn hierin opgenomen. Door alle uren in een planning op te nemen, deze te verklaren en deze op verschillende momenten te inventariseren, wordt duidelijk op welk moment er verschillen ontstaan met de realiteit.

Een urenspiegel kan worden gemaakt op frequent voorkomende intervallen zoals:
– Oplevering rooster (X+4?)
– Overdracht rooster naar Traffic X+1
– Afgeronde periode rooster X-1

Door het logboek en de urenspiegel tegenover elkaar te zetten, wordt inzichtelijk waar verlies- of mutatie uren ontstaan, bijvoorbeeld: na de planning, voor de roosteroverdracht aan traffic of tijdens de traffic realisatieperiode.
Deze urenspiegel geeft ook een mooi inzicht in shrinkage percentages.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28