Verlofproces
In de afgelopen 15 jaren in het vak, in ongeveer net zoveel organisaties, heb ik veel verlofprocessen en -regelingen gezien. Van recht- toe recht- aan: wie het eerste komt, die het eerst maalt, tot complexe voorrangsregelingen. Eén ding hebben alle regelingen of processen gemeen, want ze geven platgezegd “allemaal gezeur!”. Dit “gezeur” bedoelen we niet letterlijk, want WFM Consultancy begrijpt natuurlijk de gevoeligheid van verlof voor medewerkers. Het is daarom vooral belangrijk om vooraf helderheid te scheppen over het verlofproces. Er zijn een aantal uitgangspunten waaraan WFM Consultancy zich houdt bij het opstellen van het verlofproces:
– Maak verlof via verlof percentage/uren goed inzichtelijk en wees transparant.
– Zorg voor een gedragen set aan afspraken en inzichten, zodat goed- en afkeuren buiten discussie blijft.

WFM Consultancy adviseert en assisteert graag bij de verdere uitwerking van een dergelijk proces.

Tips:
– Stem het verlofproces af met HR en de OR.
– Maak het bespreekbaar bij de operatie en vooral de medewerkers, mogelijk via een commissie.
– Leg het proces vast in een document.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28