Verloop percentage
Door het verloop in een pool uit te drukken in een percentage ten opzichte van de bruto urenpool, kan het als stuurelement worden gebruikt.
Gerealiseerd uitstroom percentage = Uitstroom week X / Bruto-uren week X
Forecast uitstroom = uitstroom percentage * bruto-uren week X
Er ontstaan twee percentages: een gerealiseerd percentage en een verlooppercentage.
Daarom is het goed dit percentage voortschrijdend te maken over bijvoorbeeld 13 weken.
Waar gerealiseerde uitstroom percentage zal pieken, zal forecast lineair zijn.
Door het verlooppercentage te verwerken in het CAP-plan zal een aflopende pool zichtbaar worden. Hiermee wordt een meer realistisch beeld gegeven van toekomstige instroom momenten.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28