Voorkeursrooster

In het kort
Feitelijk is een voorkeursrooster geen roostermethodiek, maar input waaraan Planning kan voldoen. Bij het voorkeursrooster geeft de medewerker zijn voorkeursdiensten op: een planner neemt de voorkeur mee bij het maken van een rooster. Echter, het blijft een ’voorkeur’ waarvan de planner indien nodig kan afwijken.

Voordelen

  • Medewerkers kunnen uitgebreid aangeven wat ze willen.

Nadelen

  • Input is vrijblijvend.
  • Planner bepaalt of voorkeur kan worden gehonoreerd.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28