Vormen van ziekteverzuim
Er zijn verschillende vormen van ziekteverzuim die verschillende invloed hebben op het WFM proces.
– Langdurig ziek: hierbij wordt HR vaak aangehaakt. Plannen op langdurige ziekte is mogelijk.
– Kort ziekteverzuim: hoe is de melding, bij Traffic of teammanager?
– Re-integratie: afspraken hierover worden vaak door de teammanager gedaan. De werkvoorraad of bezetting hoort hierbij geen rol te spelen; het doel is om medewerker zo snel mogelijk weer 100% productief te krijgen.
– Medisch verlof/ medische afspraak:  WFM moet ruimte opnemen in het rooster, zodat medewerkers een tandarts-, fysio- of doktersafspraak kunnen inplannen. (Bij parttimers kan het de insteek zijn om deze afspraken in eigen tijd te plannen.)
– Zwangerschapsverlof, vaak geen ziek te noemen maar veelal verlof.

Voor Workforce Management is het belangrijk dat afspraken rondom ziekteverzuim vooraf goed zijn afgestemd met HR, de teammanagers (eventueel zelfs OR) en dat deze worden gecommuniceerd naar alle medewerkers.
Daarnaast is het voor WFM van belang om zowel ziekte als verlof ook goed te borgen in het CAP-plan en tijdens een CAP overleg de normen eventuele acties uit te zetten.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28