WAB: Wet arbeidsmarkt in balans
De ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ brengt wijzigingen aan in de regels voor de flexwerkers, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de WW. Deze benoemt WFM bewust bij het onderdeel Capaciteitsmanagement, omdat het past bij werkafspraken.
Echter, het gaat hier om afspraken en structurele keuzes om personeel te boeien en binden aan de organisatie. Klantcontactcenters hebben een hoog verloop, wat kosten met zich meebrengt.
Goed capaciteitsmanagement gaat hier strategisch mee om.

Ketenbepaling
De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Een werknemer krijgt hierdoor pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast contract.

Payroll
Bedrijven die werken via Payroll kunnen geen uitzendbeding en ruimere ketenbepalingen meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.

Oproepkrachten
De werkgever moet jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een oproepkracht met een nul-urencontract of min-max contract.
Daarnaast moet een werkgever een oproepkracht straks minimaal 4 dagen van te voren oproepen.
(Van dat laatste kan een CAO afwijken.)

Cumulatiegrond
Er komt een cumulatiegrond waardoor een werkgever verschillende ontslaggronden met elkaar kan combineren.

Transitievergoeding
De berekening voor transitievergoeding wijzigt:
– Een werknemer heeft vanaf het begin recht op een transitievergoeding.
– Een werkgever mag transitievergoeding niet meer afronden op halve jaren.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28