Wallboard
Ook eenduidige wallboards kunnen de operatie helpen. Goed om met medewerkers en managers in gesprek te gaan over wat ze willen zien; soms kan het aantal wachtenden of een servicelevel helpen, aan de andere kant kan een medewerker daar niets aan doen.
Soms is het nuttig om de status van een collega te zien, aan de andere kant kan dit storen; bijvoorbeeld wanneer collega’s elkaar volgen qua gedrag.
Het kan nuttig zijn om actuele nieuwsfeiten op een bord te plaatsen; waarom het zo druk is, wat er aan wordt gedaan, welke actuele wijziging er is qua afhandeling van specifieke vragen, etc. Een routerend dashboard helpt daarin vaak.

Een wallboard is een digitaal informatiebord dat op een afdeling hangt om medewerkers een actuele statusupdate te geven.
Tot zover zal het voor iedereen duidelijk zijn. Echter, vaak wordt slecht nagedacht over welke informatie wordt geplaatst op het wallboard.
Een wallboard kan een ideaal communicatiemiddel zijn om met de afdeling te communiceren.
WFM Consultancy stelt dan ook voor om met elkaar in gesprek te gaan over wat er wel en niet op een wallboard geplaatst wordt. Hierdoor ontstaat betrokkenheid en duidelijkheid.
Niet zelden is de ervaring dat medewerkers zich irriteren aan het wallboard omdat ze zien dat anderen hun werk niet doen. Terwijl een goed ingericht Wallboard juist het middel is om automatisch of indirect medewerkers van werkstroom te laten veranderen. Of; inzicht te geven wanneer activiteiten wel of niet kunnen plaatsvinden zonder daar keer op keer over te hoeven communiceren.

AVG, of sturen op de persoon?
Bij een wallboard moet je goed in de gaten houden dat het niet gaat om sturen op de persoon of om het delen van AVG-gevoelige informatie. Het gaat er bij een wallboard om dat een afdeling kan sturen naar een optimale afhandeling van klantcontact.
De vraag is dan ook: hoe kunnen we klantcontact optimaal afhandelen en welke handvatten kan het Wallboard ons daarbij geven?

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28