WFM effect gebieden
Het WFM speelveld bevindt zich tussen proces, techniek en mens. De effectgebieden van WFM zijn daarom: KTO (klanttevredenheid), MTO (medewerkertevredenheid) en Efficiëntie.
Dit zijn eigenlijk de drie uithoeken van het WFM proces.
Het effect van WFM op het MTO: wanneer medewerkers volgens afspraak worden ingepland, een mate van invloed op de planning hebben en ze hun werk onder een gezonde werkdruk kunnen uitvoeren, zal dit een positief effect hebben op de medewerkerstevredenheid. Iets dat tot uiting komt in een MTO.
Om ontwikkeling en aandachtspunten te ontdekken in de medewerkertevredenheid en hierop te kunnen acteren, maakt WFM Consultancy graag gebruik van een Teambarometer.
Effect of Efficiëntie en KTO: Efficiëntie gaat over middelen en geld. Zijn de middelen beschikbaar om goed en prettig te kunnen werken en past dit samen met de ingezette uren, zonder verspilling, binnen het gestelde budget?
Efficiëntie komt vooral tot uiting in de KPI waarde, vrijwel altijd vertaald in het budget.

Het eindresultaat van een optimale inzet van WFM, betekent concreet dat de juiste medewerker, op het juiste moment, met de benodigde tools klaarzit voor een klantvraag en deze kort en bondig in één keer goed kan helpen. Dit zal een positief effect hebben op de klanttevredenheid dat tot uiting zal komen in het KTO.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28