WFM feedback groep of WFM Consultancy commissie
Een commissie, stuurgroep, OR of inspraakgroep; het lijkt hetzelfde, maar juridisch zijn er verschillen. Een commissie adviseert en een stuurgroep is een vorm van inspraak voor het Management.
Een commissie is er om beleid voor te bereiden en daarover advies uit te brengen. Het advies of de uitspraak van een stuurgroep is meer bindend en kan worden gezien als inspraak.
Het is dus afhankelijk van de organisatie en het niveau van alle betrokkenen, maar het is belangrijk dat de beslissing ligt bij degene die daartoe in staat is de beslissing te nemen.

Het nut van dergelijke gesprekken is het creëren begrip en draagvlak bij medewerkers.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28