WFM procesmodellen in 4 tot 11 stappen
Er zijn veel procesmodellen in omloop binnen de WFM wereld, waarin vaak in 4 tot 11 stappen wordt uitgelegd hoe WFM werkt en wat de effecten op de organisatie zijn. Feitelijk zetten alle procesmodellen in meer of mindere mate dezelfde stappen, maar in de verschillende modellen, zie je dat er meer of minder aandacht is voor rapportage, forecast en financiële- en management aspecten.

WFM Consultancy komt tot ook tot een 4-stappenproces met daarbinnen twee of drie substappen.
Deze substappen geven meer detail aan de betreffende processtap.
In de vier basis processtappen wordt een duidelijke scheiding gemaakt tussen de rollen binnen het WFM proces. Dit maakt het conflict binnen het WFM proces inzichtelijk.
De substappen kunnen bijdragen in het kort cyclisch of lang cyclisch ontwikkelen van WFM ontwikkelingen.

De verschillende stappen zie je hier rechts uitgewerkt.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28