WFM Rol in organisatie / Organogram
Een organogram geeft aan hoe de hiërarchische lijnen lopen binnen een organisatie. In veel gevallen is het WFM-team of de rol WFM een staffunctie, maar het niveau kan daarin iets verschillen.
Het kan op het niveau zijn van de operationmanager, waarbij WFM de operationmanager voedt met informatie, wie het weer (formeel) doorzet naar de teammanagers en de operatie.
WFM kan zich ook bevinden tussen operationmanager en teammanagers, waarbij WFM een autonome rol heeft tussen de operatie en het management. In een driehoek vindt dan de afstemming plaats tussen de partijen. Hierin heeft WFM meer eigen verantwoordelijkheid en kan hierop worden aangesproken. Dit is de meest voorkomende vorm.
De laatste mogelijkheid is dat WFM op niveau van de teammanagers opereert. In deze situatie verschillen de belangen van het teammanagement en WFM niet veel en wordt er eerst samen opgetrokken; WFM sluit namelijk aan bij alle overleggen en beslismomenten. Het nadeel ervan is dat WFM meepraat en meegaat in beslissingen zonder dat het de WFM pet op houdt.

In de visie van WFM Consultancy is de rol van WFM altijd dienend aan de operatie in opdracht van de operationsmanager.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28