X+13, X+4, X+1, X en X-1
Binnen WFM worden weken aangeduid met X+, X of X-.
X is altijd de huidige week. Met het cijfer na de X, wordt in deze de uitdrukking aangegeven hoeveel weken iets vooruit of achteruit is. Dit maakt X+1 volgende week en X-1 afgelopen (de afgeronde) week. Het afgesproken moment van de roosteroverdracht speelt hierin mee. Dit is het moment waarop verantwoording van een rooster wordt overgedragen.
Het is belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wanneer de overdracht plaatsvindt en welke verantwoordelijkheden en acties hieruit voortvloeien. Feitelijk kan het rooster bij de overdracht nog worden geweigerd of worden of geaccepteerd onder voorwaarden.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28