Ziekteverzuim
Omgaan met ziekteverzuim is altijd een gevoelig onderwerp. Ook op dit gebied worden de beslissingen en afspraken vaak gemaakt buiten de invloedsfeer van WFM, maar ook hier hebben beslissingen grote gevolgen voor WFM. Immers zijn ziekmeldingen een lastig aspect voor roostermutaties.
Aandachtspunten die belangrijk zijn voor WFM:
– De ziekmelding: waar en hoe laat wordt die gedaan?
– Updates: wie gaat achter een update aan en hoe wordt deze gecommuniceerd met WFM?
– Hoe wordt dit vertaald naar een rooster?

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28