Capaciteitsplan
In het capaciteitsplan of kort weg CAP-plan staat alle doorgerekende scenario’s voor de lange termijn. Meestal is dit X+13 en verder. Hierin worden capaciteitsbehoefte in uren afgezet tegenover de capaciteit in de pool.
Het is de uitwerking van de WFM weegschaal. In cijfers maar bij voorkeur ook visueel. 
WFM-Consultancy stel altijd een goed en inzichtelijk Dashboard voor, waaruit iedereen de knelpunten kan afleiden en waar vanuit advies en beslissingen kunnen worden verwerkt.

Capaciteitsmanagement

In capaciteitsmanagement worden het verwachte werk; het aanbod en de behoefte, of de te leveren uren (oftewel: capaciteit) tegenover elkaar gezet.
Aan de hand van een weegschaalmodel kunnen keuzes worden gemaakt rondom instroom, uitstroom of het doortrainen van medewerkers. Binnen de weegschaal kan men schuiven door het inzetten van min- of maxuren of door sommige taken als indirecte werkzaamheden weg te zetten zoals: trainingen, overleggen, coaching momenten, administratieve werkzaamheden, etc.

Capaciteitsmanagement heeft twee uitgangspunten: zorgen dat alle werkzaamheden worden gedaan en zorgen dat er een gezonde werkdruk ontstaat op de afdeling.

Tot op de minuut
Eigenlijk zou een organisatie tot op de minuut willen doorberekenen, maar dit is weinig zinvol. Daarom wordt vaak een ondergrens per activiteit vastgesteld, om zo te bepalen of iets wel of niet mee wordt genomen in een
De ondergrens is meestal 4 tot 10 uur, afhankelijk van de omvang van de afdeling. Kost iets meer dan 4 uur capaciteit? Dan wordt het meegenomen in de capaciteitsberekening en overwogen in het CAP-overleg.
Activiteiten die tijd kosten wil je inzichtelijk maken. Activiteiten/werkzaamheden die korter zijn dan 4 uur zullen als percentage worden meegenomen als onvoorzien.
In vrijwel alle gevallen worden deze elementen besproken in het capaciteitsoverleg om zo beslissingen te nemen over: instroom, capaciteitsverzoeken en een uren-uitvraag.

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28