Diensten worden ingepland voor medewerkers om te volgen, het is belangrijk dit structureel te doen.
Daarnaast moet het voor medewerkers in een oog opslag duidelijk zijn wat het betekend.

Dienstafspraken
Een ander onderdeel zijn de dienstafspraken; wanneer mag een dienst beginnen, wat zijn de blokken waarbinnen gepland mag worden, op welke tijden en tijdsintervallen zullen breaks plaatsvinden?
Hoe wordt een dienst opgebouwd, wat zijn begin tijden, wat zijn de pauzes windows, mogelijk moeten deze overeenkomen met kantinetijden.

Margetijden
Onder margetijden verstaan we de marges waarbinnen tijden mogen afwijken, veelal uitgedrukt als adherence en shirinkage. Het is belangrijk om deze onderdelen te benoemen en afwijkingen hierin mee te nemen in het aantal te plannen uren.

Tip: WFM Consultancy adviseert deze afspraken uit te schrijven en op te nemen in documentatie die gedeeld wordt met medewerkers, niet als wet maar als uitgangspunt en leidraad. 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28