Forecast opbouw
WFM Consultancy staat voor een ‘ Bottom Up- opbouw’  en ‘ Top down- analyse’ van de Forecast.
Deze dubbele check geeft een optimaal inzicht in het werkaanbod.
Bottom Up: elke kleine tot grote specifieke werkstroom inzichtelijk maken in aanbod per interval. Meestal wordt gebruik gemaakt van 15 of 30 minuten.
Op een hoger niveau (X+5, X+15 of X+52) zal de som van een dagperiode of zelfs weekperiode volstaan.

Probeer bij aanbod onderscheid te maken in de Forecastelementen:

–      Baseline (historisch)
Vanuit een basisaanbod (berekening op basis van het verleden) zal altijd een bepaalde hoeveelheid verkeer gegenereerd worden.

 • Seizoensinvloed
  Door seizoensinvloeden kan aanbod verschuiven, dit zal bedrijfs- of product gebonden zijn.
 • Trend
  Door een bedrijfsstrategie of marktontwikkeling, zal er een trendontwikkeling zijn als onderdeel van het aanbod.
 • Actiepatroon / periodiek
  Door acties, reclame uitingen, mailing en dergelijk kan het aanbod piek-gebonden zijn of per korte periode sterk verschillen. Denk aan het uitsturen van facturen.
 • Marketing goals
  Marketingdoelstellingen en acties kunnen sterk van invloed zijn om aanbod. Het is zaak om deze goed te onderkennen en vroegtijdig in te schatten door het afstemmen van een marketingkalender en deze te analyseren.

 

Door bovenstaande elementen te ontrafelen, hoe lastig soms ook, kunnen deze elementen in de toekomst specifieker inzichtelijk worden gemaakt en nauwkeuriger worden voorspelt.

 • Betrouwbaarheid
  Gebeurt er wat is verwacht?
  Voorbeeld: is het effect van een facturatie ook daadwerkelijk op het verwachte moment.
 • Nauwkeurigheid
  In welke mate is specifiek gebeurt wat is verwacht?
  Voorbeeld: was het effect op klantcontact aanbod van de facturatie zoals verwacht.
 • Smoothness
  Wat was de afwijking per interval?
  Voorbeeld: Op intervalbasis zijn er fluctuaties ten opzichte van de forecast. In hoeverre lopen deze fluctuaties in de pas met elkaar?

Veel gebruikte percentage zijn:
Betrouwbaarheid                            95% / 98%

Nauwkeurigheid                              95% / 98%

Smoothness                                      marge 5% / 10%

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28