Het maken van afspraken en het stellen van doelen moeten SMART zijn opgesteld, dit is nodig omdat dit het herleiden van de afspraak of doelstelling tot een mislukking of een succes kan bestempelen.  
Zo moeten KPI’s ook SMART worden geformuleerd:

SMART is eigenlijk een afspraak die staat voor:
Specifiek, de formulering  moet duidelijk zijn.
Meetbaar, de uitkomst moet meetbaar zijn.
Acceptabel, de afspraak of doelstelling moet zowel door de opsteller als de uitvoerende als acceptabel worden gezien.
Realistisch, zoals de opsteller van de doelstelling en de uitvoerende de afspraak of doel moeten accepteren, zo moet de afspraak of doelstelling haalbaar zijn.
Tijdgebonden, om de afspraak of doelstelling te toetsen moet er een periode aan verbonden zijn.

Boven genoemde uitleg van SMART is belangrijk om de KPI’s te kunnen vergelijken en te kunnen bespreken.
Doe de – door WFM Consultancy opgestelde- KPI checklist en toets je opgestelde KPI’s.
Ook is het belangrijk hoe je de rapportage opzet doet.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28