Ziekenboeg update
Door op een goede manier, de verschillende soorten ziekteverlof in beeld te brengen, hierover afspraken te maken en deze inzichtelijk te maken bij de operatie, zal eenduidigheid ontstaan over de aanmelding en over het maken van afspraken en updates rondom afwezigheid door ziekte. Dit voorkomt dat niet bij teammanager A de medewerker elke dag voor 17:00 uur update moet geven en bij teammanager B, een medewerker kan binnen lopen wanneer deze weer beter is.

WFM Consultancy is er voorstander van, als na elke ziekmelding – op de eerste werkdag- een persoonlijk gesprek tussen medewerker en  teammanager plaatsvindt. Dit geeft de medewerker een soort plicht om de afwezigheid te verklaren, maar er is ook oprechte interesse in de medewerker.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28