3=1 + 1=3 skillmodel verhouding
WFM Consultancy gaat uit van een 3=1 + 1=3 skillmodel verhouding.
3=1 + 1=3 staat voor ‘drie medewerkers per één skill, één medewerker beheert drie skills’.
WFM Consultancy werkt dus vanuit de overtuiging dat drie medewerkers nodig zijn voor één skill, en dat elke medewerker drie skills moet beheersen.

Werken volgens dit principe zorgt voor een goede balans: er kan flexibel worden gepland en het zorgt voor een gezonde ‘span of control’,  oftewel: genoeg afwisseling/uitdaging voor de medewerker.
Flexibel kunnen plannen is belangrijk omdat je voldoende medewerkers wil kunnen plannen op alle werkstromen. Daarom is het gewenst om driemaal de benodigde uren in een pool te hebben, zodat je pieken in het aanbod, ziekte en verlof goed kunt opvangen. Vandaar: 3=1.

Bij de meeste organisaties is het vrijwel onmogelijk om alle werkstromen tot in detail te beheersen.
Regelmatig zien we bij organisaties meer dan 80 skills, veel al onderverdeeld in relatief kleine werkstromen met hoge specialisatie vereisten.

De skills of skillclusters moeten qua volume zo groot zijn, dat een medewerker met drie skills voldoende wordt uitgedaagd in de functie (en voldoende afwisseling ervaart), maar dat de complexiteit onder controle blijft zodat de medewerker kan voldoen aan de kwaliteitseisen. Vandaar: 1=3.

Echter, het 3=1 + 1=3 principe is een richtlijn en geen wetmatigheid:
Er zijn mogelijk werkstromen (basisskills) die iedereen kan beheersen. (Een dergelijke werkstroom zou dan onderdeel moeten uitmaken van het basis skill cluster)
Of er zijn mogelijk medewerkers die meer- of juist minder dan 3 skills aankunnen. (De vraag zou dan ook gesteld kunnen worden of de competenties van deze medewerkers wel past bij het profiel van de functie?)
Uitzonderingen bevestigen de regel, maar een werkgever kan zich afvragen of een medewerker die minder dan 3 skills aankan, wel het gewenste niveau heeft en of een medewerker die meer dan 3 skills aankan, niet onder zijn niveau werkt.
Dit zou een mooi aandachtspunt kunnen zijn in een ‘vlootschouw’.

Ook speelt de schaal grootte van het volume mee, bij een afdeling met 80 medewerkers weegt het zwaarder wanneer 5 medewerkers uit of afvallen, wanneer er 400 medewerkers zijn en er vallen 10 medewerkers uit.

Voor WFM Consultancy is 3=1 + 1=3, een belangrijk uitgangspunt voor een goed capaciteitsplan en het bijbehorende overleg.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28