Beschikbaarheid
Welke tijden zijn medewerkers beschikbaar? Het is belangrijk om hierover goede afspraken te maken, die voor zowel de medewerkers als planners werkbaar zijn.
WFM Consultancy legt dit altijd uit als een weegschaal; de planner wil het liefst dat iedereen altijd beschikbaar is en dus vrij om in te plannen. Voor een medewerker is het ideaal als als hij zijn werktijden zelf bepaalt. Hierin zal een middenweg gevonden moeten worden, afhankelijk van openingstijden, poolsamenstelling en variaties in werkaanbod.

 

Binnen openingstijden geeft medewerker welke tijden medewerker beschikbaar is om ingepland te worden voor werk.
Veel al gebeurd dit op basis van een set afspraken, minimaal zoveel uren beschikbaar, zoveel avonden beschikbaar, etc.
Daarna kan de planner binnen deze beschikbaarheid een planning maken.

De samenstelling van de pool wordt bewust genoemd, want waar veel studenten vlak voor of tijdens tentamens minder beschikbaar zijn, zijn ouders met schoolgaande kinderen vaak op woensdagmiddag niet beschikbaar.
Waar de adolescenten in het weekend gaat stappen en vrijdag- en zaterdagavond (en zondagochtend) niet beschikbaar is, zijn ouderen dat vaak wel beschikbaar.
Is je pool weinig gevarieerd (allemaal man/vrouw, dezelfde leeftijdscategorie etc.), dan kan dit wel eens voor problemen zorgen. Zo ontstond een keer de situatie, waar op een afdeling iedereen studeerde aan een specifieke opleiding, met als gevolg dat niemand wilde werken tijdens de tentamenperiode.

In een beschikbaarheidsanalyse kan blijken waar knelpunten zitten tussen beschikbaarheid en behoefte, zodat een gewenste oplossing voor gevonden kan worden.

WFM Consultancy streeft naar 165% beschikbaarheid ten opzichte van de bruto (benodigde) uren. Op deze manier kunnen pieken en ziekte worden opgevangen.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28