Beschikbaarheidsanalyse
Bij een beschikbaarheidsanalyse zetten we twee zaken tegenover elkaar:

  • enerzijds hoeveel medewerkers er per interval moeten er worden ingepland en
  • anderzijds hoeveel medewerkers beschikbaar zijn per interval.  (Dit laatste is vaak het meeste werk.

Feitelijk worden dagspiegel, omgerekend naar behoefte aantal medewerkers dat per interval beschikbaar is.

Het is wenselijke dat elk behoefte- interval door drie medewerkers kan worden gevuld, voor het geval een collega ziek wordt of onverwacht verlof krijgt. Een beschikbaarheidsanalyse is een goed middel om beschikbaarheidsaanpassing uit te vragen tijdens CAP- overleg.

Max aantal medewerkers nodig / aantal medewerkers beschikbaar = beschikbaarheidspercentage

WFM Consultancy streeft naar 165% beschikbaarheid ten opzichte van de bruto (benodigde) uren. Op deze manier kunnen pieken en ziekte worden opgevangen. Bij grotere teams hoeft deze dekking niet zo hoog te zijn en kan lager dan 165% beschikbaarheid volstaan.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28