Daily Scrum met Operatie
Een korte dagelijkse meeting in de vorm van een SCRUM tussen de Operatie en Traffic zorgt ervoor dat iedereen de neuzen dezelfde kant op zet. Speelt iedereen dezelfde wedstrijd?
Een teammanager kan van plan zijn om gesprekken met medewerkers op te pakken, terwijl een trafficer de uurtjes bij elkaar moet sprokkelen. Het is dan verstandig om de acties even kort op elkaar af te stemmen.

Het effect van Traffic is goed zichtbaar, maar laat zich vaak moeizaam meten. Het is daarom gewenst om een logboek bij te houden, waarin Traffic de mutaties (in het rooster) bijhoudt.

“Mag ik 10 minuten van uw tijd, zodat we allemaal richting het zelfde doel rennen?”

WFM-Consultancy streeft altijd naar de opzet van een dergelijke Daily Scrum met operatie.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28