Ziektepercentage lijn
Ziek zijn is gezond!
Iedereen is wel eens ziek en elke organisatie heeft hiermee te maken. Daar is niets mis mee.
Ziekte wordt meegenomen in het budget en bij het opleveren van een rooster door een ‘ percentage shrinkage’ mee te roosteren. De doelstelling is om dit percentage op een gezonde manier, zo laag mogelijk en onder de ‘ziektepercentage lijn’ te houden.
Het ziektepercentage vertelt vaak iets over de werkdruk en werksfeer op een afdeling. Wanneer de sfeer slecht is en/of de werkdruk langdurig hoog, zal er een hoog ziektepercentage zijn.

Het is belangrijk om alle afspraken rondom ziekteverlof te communiceren met alle medewerkers en vooraf goed af te stemmen met HR, de teammanagers en eventueel zelfs de OR.

Bij de roosteroverdracht is het goed om deze KPI (ziekteverzuim) te bespreken. Ziekte verzuim is weliswaar een KPI van het teammanagement, maar het is goed om kort voor het opleveren van de roosteroverdracht een update te krijgen van de verwachte ziek- en betermeldingen, zodat deze voor de overdracht nog kan worden verwerkt.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28