Agile Budget Methodiek
Een budget vaststelling is gebaseerd op momentopnamen. De beslissing van de dag na het vaststellen is niet meegenomen. Vaak wordt in oktober het budget vastgesteld, op basis van een forecast gemaakt in september.
Dit geeft over 3 tot 15 maanden veel afwijkingsmogelijkheid. In een dynamische wereld als de klantcontact-wereld, zou je veel meer korte termijn afstemming willen maken en wil je kunnen bijsturen. Het zou mooi zijn om een Agile methodiek te introduceren en steeds enkele maanden vooruit het budget vast te stellen, voor de X+13 of X+26.

Vanuit het budgetproces zijn er een aantal aandachtspunten:

  • Gesprek
  • Maken van een SMART actielijst
  • Doelstellingen
  • Budgetdocument
  • Budget Plan
  • Proefballonnen management
  • CAP Plan aanpassen op budgetlijn

Naar ervaring van verschillende budgettrajecten leert dat veel budgetplannen te abstract worden benaderd. Een plan wordt opgesteld in september/augustus voor het volgende jaar. Veel al in oktober wordt er een stempel/bevestiging afgegeven op het budget voor januari tot en met december voor het volgende jaar, dat is 3 tot 15 maanden vooruit.
Veel beslissingen die genomen worden in deze periode hebben impact op het budget, maar er volgt geen nieuw stempel en zelden een borging van de beslissing.
Afwijkingen of consequenties van de beslissing worden pas na 6 maanden of later geconstateerd, veelal te laat om er nog gepaste beslissingen op te nemen.

Agile budgetteren
Door veel meer cyclisch te budgetteren kan de window van forecast en veranderingen veel specifieker worden gemaakt. En kunnen doelstellingen of overschrijdingen veel beter in de hand worden gehouden.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28