Dal- en Piekmomenten
Een intraday forecast geeft verschil in aantallen per interval. Hierdoor ontstaan pieken en dalen.
Hierop kunnen bewuste keuzes gemaakt worden. Wordt er wel of niet gereageerd op pieken en dalen?
Deze keuzes kennen twee momenten, dat van planning en dat van dagsturing.

 

In het voorbeeld hierboven zien we twee, de forecast dagspiegel en een realistisch voorbeeld van aanbod.
De roosters zijn natuurlijk ter illustratie. Waar de overcapaciteit een taak is om weg te plannen voor afdeling Planning, het het is aan Traffic (de oranje gearceerde) momenten aan te passen op de realiteit. 

Planning: richt zich op de forecast-lijn.
Planning zorgt voor een dekking voor de werkstroom en vult overcapaciteit met efficiënt inplannen van pauzes, andere productiviteit of non productiviteit.
In praktijk zal dit worden gedaan door een plantool of wordt niet gekeken naar een lijn, maar naar bezetting. Elk planoverzicht geeft bezetting behoefte vs ingepland aan. Dit saldo wordt zo dicht mogelijk richting 0 gepland.

Traffic: richt zich op wachtrij-en en te lange beschikbaarheid.
Traffic kan de (bewuste) keuze maken om wel of niet te acteren op afwijkingen tijdens de dagsturing. Bij welke afwijkingen wordt er wel actie ondernomen en bij welke afwijkingen niet?
Wordt een wachtrij te groot (hoog in aantal of lang in wachttijd), dan zal een Trafficer prioriteit geven aan het werkwerken van de wachtrij.
Is er sprake van veel beschikbaartijd door medewerkers kan een Trafficer beslissen medewerkers andere taken te geven.
Dit kan door het verschuiven van werkstromen, afschalen van personeel of door het inzetten van andere activiteiten.
De keuze daarin is afhankelijk van de prioriteiten die er spelen.

Ervaring bij het werken met intraday data is een grote pré en het is essentieel om de intraday te doorgronden:

  • wat speelt er binnen de organisatie?
  • wat gebeurt er?
  • Waarom is er een afwijking?
  • Is er behoefte aan op- en afschalen?

Weerelementen, marketingelementen en verstoringen zijn in een dagspiegel direct terug te zien.

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28