WFM Consultancy is al meer dan 15 jaar actief binnen de klantcontact wereld en helpt bij het beantwoorden van klantvragen. Bij WFM Consultancy staat de klant meer centraal dan bij de scope van WFM zal worden verwacht. Workforce Management (WFM) gaat vooral over werkstromen en de inzet van uren van medewerkers, maar bij WFM Consultancy stopt het daar niet.

Workforce Management gaat in de basis om het afhandelen van klantcontact: het zorg dragen dat bij een specifieke klantvraag, door de juiste medewerker, met de juiste kennis over het onderwerp, op het juiste (door de klant gekozen kanaal), op het juiste moment beschikbaar is, met het juiste antwoord op de vraag.

WFM Consultancy assisteert en adviseert organisaties bij alle onderdelen van Workforce Management, of het nu gaat om Forecasting, Budgetteren, Capaciteitsmanagement, Planning, Roostering, Traffic of Rapportage– ontwikkeling.

“WFM Consultancy zal kennis en ervaring toevoegen aan uw organisatie”

De klant- en de bijbehorende klantvraag- staat voorop. Met als resultaat dat Klant contact optimalisatie, reductie van klant contact en een effectieve afhandeling van klantcontact, zijn voor WFM Consultancy niet alleen het uitgangspunt voor het WFM proces, maar de basis voor het inregelen van klantcontact.

 

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6  11 48 03 28