Vakjargon toegelicht
WFM zit vol met afkortingen en vakjargon, die ook nog eens per organisatie of aanpakmethode kunnen verschillen.
Het zal niet voor het eerst zijn van wanneer twee WFM’ers, van verschillende organisaties, afkortingen, termen of cijfers met elkaar uitwisselen en het beide over totaal verschillende dingen hebben.
Hieronder volgt een reeks van termen, vakjargon en kernonderdelen van WFM met een uitleg zoals WFM Consultancy deze benadert.